1. Dịch vụ cho thuê nhà Xưởng- kho bãi


2. Dịch vụ vận tải - Bốc dỡ hàng hóa bằng xe tải, xe cẩu, xe nâng.


Chi tiết vui lòng Liên hệ ĐT: 0983.815.879

Dịch vụ